vAD ÄR pSYKOLOGIDAGEN?

Psykologidagen är landets största fasta intresse- och arbetsmarkandsmässa för psykologistuderande och andra intresserade. Mässan hålls varje vår på Blåsenhus campus, Uppsala. Det är ett tillfälle för besökare att lära sig mer om ämnet och för studenter, arbetsgivare och andra yrkesverksamma att mötas och knyta kontakter inför framtiden. Forumet syftar också till att presentera de varierade arbetsmöjligheter som psykologistudier kan leda till. Det är en dag med inspirerande föreläsningar, spännande workshops och engagerande debatter. Psykologidagen är öppen för alla som är intresserade av psykologi och företag som har eller söker personal med kunskap inom området.

Psykologidagen är en ideell förening som startades 2009 av psykologistudenter. Det har varit en mycket uppskattad mässa som varje år har dragit flera hundra besökare, främst från Psykologiska Institutionen i Uppsala, men även från andra institutioner runtom i Sverige.

 

Mässan

Psykologidagen är en interaktiv mässa och är en utmärkt plattform för dialog mellan intresserade, studenter och yrkeslivet. Under dagen finns tillfälle för studerande att mingla med potentiella arbetsgivare och en möjlighet för dessa att knyta kontakt med framtida kollegor. Målet med mässan är att uppmuntra kreativt tänkande kring ämnet psykologi genom inspirerande företagsmontrar och lekfulla aktiviteter. 

Årets mässa äger rum den 24/3 på Blåsenhus och har temat FRAMGÅNG.
Varmt välkommna!

Speed-dejting

Genom konceptet ”speed-dejting” får studenter genom enskilda samtal en chans att träffa yrkesverksamma med anknytning till området psykologi och diskutera kring deras yrkesval, karriärvägar och syn på yrket.

Sittning

Dagen är inte i närheten av över när dess ljusa timmar närmar sig sitt slut!
Psykologidagen avslutas nämligen årligen med en klassisk sittning på en av Uppsalas anrika nationer. Under sittningen kan du lära känna andra som delar ditt intresse för psykologi och knyta nya kontakter, både inom universitetet och med företagsrepresentanter. Framförallt har du en fantastisk kväll med mycket skratt!

Årets sittning är på Norrlands nation. Det bjuds på mingel, förrätt och varmrätt medan olika aktiviteter, uppträdanden och spex tar plats. Detta följs av  efterätt innan det är dags att sjunga ”O, gamla klang – och jubeltid!” och duka undan för dans. Den perfekta avslutningen på en perfekt dag!