Föreläsare

Listan kommer att uppdateras i takt med att fler föreläsare presenteras, så håll utkik!

Simon Kyaga är överläkare i psykiatri och forskare på Karolinska Institutet som bland annat forskat ingående på sambandet mellan bipolaritet, schizofreni och kreativitet.

Efter att ha mött flera patienter med exceptionell kreativ begåvning blev Simon allt mer intresserad av den gamla myten om en nära relation mellan genialitet och galenskap, ett intresse som resulterade i världens hittills största studie på området.

Under sin föreläsning kommer Simon att presentera resultatet av sina studier och en gång för alla komma till botten om kreativitet och galenskap hör samman.
Mer information:
Psykologidagens Facebook

Maj-Britt Lindahl är docent i psykologi, författare och privatpraktiserande par- och individterapeut. Hon släppte 2011 boken Våga vara: visualisering och självutveckling, som kommer att finnas att ta för intresserade under mässan!

Lindahl arbetar utifrån ett existentialistiskt synsätt, vilket är psykodynamiskt men med ett tillägg: betydelsen av livsvillkoren i den här existensen.

I sin föreläsning kommer Lindahl utveckla sin syn på oss människor som upplevare med egna upplevelsevärldar och lyfta fram värdet av självkänsla för psykisk hälsa.
Mer information:
Psykologidagens Facebook
www.majbrittlindahl.se
 

Emma Frans är doktor i epidemiologi, forskare vid KI och vetenskapsskribent i SvD, samt har en stor plattform på sociala medier.

År 2017 gav hon ut boken "Larmrapporten – Att skilja vetenskap från trams". Samma år fick hon Stora Journalistpriset i kategorin Årets Röst och utsågs även till Årets folkbildare 2017.

I hennes föreläsning berättar Frans hur du kan tolka nyhetsflödet i tider av »alternativa fakta«, fejknyheter och halvsanningar. Hur avgör du vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt?
Mer information:
Psykologidagens Facebook
www.emmafrans.se

Lydia Springer är specialist inom klinisk psykologi med inriktning på funktionsnedsättning med över 20 års erfarenhet i fältet.

Lydia har drivit utvecklingsarbete på SUF-Kunskapscentrum i Uppsala län för att förbättra metoder, utredningsförfarande och stödinsatser  i samband med kontakt med dessa föräldrar och barn.

I hennes föreläsning kommer hon betona betydelsen av kunskap om kognitiva svårigheter och dess inverkan på föräldraskapet för att höja kompetensnivån inom institutioner som socialtjänsten, mödrahälsovården och skolan.
Mer information:
Psykologidagens Facebook

Gerhard Andersson är  psykolog och professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet. Han är världsledande forskare inom sitt fält, särskilt känd för sitt arbete med tinnitus & KBT-behandling via internet.

Andersson har mottagit flera prestigefulla priser för sitt arbete, såsom Nordiska medicinprisetStora psykologpriset 2014 och Lifetime Achievement Award från ISRII 2017.

Under sin föreläsning kommer han att presentera sin forskning, med särskild vikt på nationella och internationella samarbeten och återhämtning.
Mer information:
Psykologidagens Facebook
www.gerhardandersson.se

Rebecca Anserud ansågs av många vara ett
hopplöst fall och hon var själv nära att ge
upp allt. I sin föreläsning berättar Rebecca
om hur hon tog makten över sin livssituation och sin bipolära sjukdom 
– och valde livet.

Hennes berättelse är blottande och tung
och hon delar modigt sina erfarenheter och
vågar bjuda på sig själv — vilket lockar fram
både skratt och tårar.

Välkommen till en inspirerande föreläsning
med Rebecca Anserud, som idag är
en av Sveriges mest eftertraktade
föreläsare.
Mer information:
Psykologidagens Facebook
www.rebeccaanserud.se

I sin roll som seniorkonsult på Assessio har Roland arbetat mycket med framgång inom organisationer - allt ifrån coachning av chefer och ledarskapsutbildning, till
projektledning och rekrytering.

Roland kommer att föreläsa om
framgångsrik rekrytering, samt om
automatiseringen av samhället, och hur
detta påverkar organisationspsykologin. 

Hur förändras organisationspsykologens roll när allt fler jobb sköts av datorer?
Hur ser riktigt framgångsrik rekrytering ut?

Mer information:
Psykologidagens Facebook